top of page

Organisations-konsult

Projektledning och utredningar

Varför är det så här? Hur borde det vara? Vad ska vi göra för att komma dit?

Jag nöjer mig inte med att konstatera att saker och ting inte fungerar. Jag vill förstå varför det är som det är och hitta vägar till förbättring.

Så började min resa från det praktiska arbetet som sjukgymnast till mer övergripande uppdrag som projektledare, controller, strateg och chef. I mina olika uppdrag och roller har jag haft möjlighet att vara med och påverka i förändrings- och förbättringsarbeten inom både kommuner och regioner (fd. landsting). 

Som företagskonsult stödjer jag nu organisationer i förändringsarbete genom projektledning och utredningar. Mer information om erfarenhet i övergripande uppdrag och som konsult finns i mitt CV på LinkedIn

Monica Jonsson
bottom of page