top of page
7N6f3XoZQeqKAd8XfDUKIg_edited.png

Personlig träning

För att nå dina mål utifrån dina förutsättningar kan du behöva hjälp och coachning. Någon som guidar, frågar efter, som utmanar dig och gör träningen rolig. Du behöver en Personlig Tränare.

När du skadar dig eller drabbas av sjukdom kan du behöva rehabilitering för att så långt som möjligt återfå den styrka, kondition och rörlighet som du tidigare haft. Så småningom övergår strävan att förbättra dina funktioner till att bibehålla det du har uppnått. Träningen blir mer inriktad mot långsiktiga mål och att helt enkelt må bra. Rehabiliteringen övergår till friskvård.

Kanske du inte alls skadat dig men har börjat få besvär från muskler och leder och inser att du behöver göra något för att bli av med besvären eller kanske förebygga så att de inte uppstår igen.

Eller är du bara så motiverad att förbättra din styrka, kondition och rörlighet i förebyggande syfte eller för att uppnå något särskilt mål?

Som fysioterapeut har jag en gedigen kunskap om kroppen, om rörelser och om träning. Många års erfarenhet som instruktör inom friskvårdsverksamhet har lärt mig att bygga träningen utifrån lust och motivation. Som terapeut och instruktör inom såväl rehabilitering som friskvård utgår jag från dina önskemål, designar träningen utifrån dina förutsättningar och ser till att träningen inspirerar dig att fortsätta så att du når dina mål.

I dag är jag fysiskt verksam vid Betongfabrikens Träningscenter på Wenngarn utanför Sigtuna. Förutom personlig träning "one to one" eller i grupp, s k TEAM, håller jag i träningsgrupper både inne och ute. Mina kontaktuppgifter hittar du här nedan.

bottom of page